50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Kerst- en nieuwjaarsgroet VSSM

Beste leden en geïnteresseerden in de VSSM

 Nog even en er ligt weer een jaar achter ons. Voor de vereniging was dit een goed jaar. De groepen lopen goed, een goede sfeer en vaak leuk spel of ontmoetingen. Ook de nieuwe loot aan de VSSM stam, de ABDL groep "DiapersDay", loopt heel goed.

Daarnaast heeft een groepje leden weer een weekend georganiseerd wat goed bezocht werd en een dermate succes was dat men dit weer in 2024 gaat organiseren.  Kortom, wij zijn in BDSM land een mooie vereniging waar beginners op een veilige en verantwoorde wijze kennis kunnen maken met de wereld van BDSM en ervaren mensen en anderen kunnen ontmoeten voor een babbel en spel. Elke groep heeft coördinatoren die zich maandelijks vrijwillig inzetten om elke bijeenkomst verantwoord te laten verlopen. Zij vormen de spil van onze vereniging en dat is al ruim 53 jaar zo!

 Als je voor het eerst een misschien aarzelende stap richting BDSM wil zetten ben je bij de VSSM aan het goede adres. De coördinator laat je de ruimte zien en brengt je op de hoogte van onze spelregels. Je moet niets maar kijk vooral in het begin eens rustig rond en besef dat een nee van jou voor de ander een duidelijke grens is.  De z.g. vier V’s die wij hanteren ‘Vrijwilligheid, Vertrouwen, Veiligheid en (gezond) Verstand’ handhaven wij ook heel duidelijk. Kijk eens op de website onder “LET’s PARTY” waar en wanneer onze groepen draaien.

 In het voorjaar van 2024 zal onze website veranderen. Hier wordt al aan gewerkt zodat een meer eigentijdse website gaat ontstaan.

Ook staat in het najaar 2024 weer een groot verenigingsfeest gepland. Dit feest is toegankelijk voor leden en niet-leden en is geheel verzorgd, inclusief eten en drinken. Hou de website of de nieuwsbrief “De Speelruimte”  in de gaten voor datum, inschrijving en kosten die ongeveer op € 40,- per persoon inclusief eten en drinken zullen uitkomen. Voor leden zal een kleine korting op het entreebedrag gegeven worden.

Via de eerste pagina van de website kan iedereen die dat wil zich kosteloos abonneren op de nieuwsbrief “De Speelruimte” die op onregelmatige tijden via e-mail verschijnt.

 Wij wensen iedereen, lid of bezoeker, fijne feestdagen en de beste wensen voor een boeiend 2024.

 Namens bestuur en coördinatoren/medewerkers,

Ruud

voorzitter

Op naar 2023

 Beste medewerkers, leden, bezoekers en ieder die dit leest

Nog even en wij stappen met elkaar 2023 in. De topper van het afgelopen jaar was zonder twijfel het (uitgestelde) feest rond ons 50-jarig bestaan. Wij hebben als bestuur veel enthousiaste reacties gehad. Velen vroegen of een dergelijk feest niet jaarlijks of tweejaarlijks gehouden kan worden. Het bestuur bekijkt dit en zal mogelijk een voorstel doen in de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2023.

Na de beperkingen die de corona pandemie met zich mee bracht stond het afgelopen jaar in het teken van de herstart. De vereniging is redelijk ongeschonden uit deze pandemie gekomen. Helaas heeft het ons wel locaties gekost maar er zijn er ook weer bij gekomen. Dat is voor ons een soort constante bron van zorg en aandacht maar dat hoort er nu eenmaal bij.

Ons palet van diverse groepen is dit jaar uitgebreid met een zgn. ABDL groep, de afkorting staat voor Adult Babys / Diaper Lovers.

Van een ernstig ziek lid en van een ander inmiddels overleden lid is hebben wij spullen gekregen die wij mochten verkopen als wij de opbrengst voor een specifiek doel binnen de vereniging zouden besteden. Tot op heden heeft dat ruim 1000 euro opgeleverd. Dit geld gaan wij besteden voor een nieuwe beurs- en voorlichtingsstand. Een lid van onze vereniging is al bezig met een ontwerp.

Er gebeurt veel binnen onze vereniging en gelukkig zijn de meeste dingen positief, de VSSM gaat dus met vertrouwen 2023 in.

Het bestuur en de medewerkers wensen iedereen fijne feestdagen en we hopen elkaar in 2023 weer in gezondheid te kunnen ontmoeten.

 

Ruud,

Voorzitter.

Nieuwsflits d.d. 25 februari 2022

Beste leden van en geïnteresseerden in de VSSM,

Zoals je ongetwijfeld weet zijn de corona maatregelen in enkele stappen dusdanig afgebouwd worden dat wij onze activiteiten weer kunnen opstarten!
Eindelijk wordt het weer mogelijk elkaar te ontmoeten en heerlijk te spelen, binden enz.

Helaas zijn door de pandemie enkele locaties die wij huurden gesloten. Het blijft dus belangrijk om deze website in de gaten te houden. Elke aanpassing van locaties of andere activiteiten die wij willen
gaan ontwikkelen worden via de website aangegeven en waar mogelijk via de nieuwsbrief verspreid. Je kunt je voor deze gratis nieuwsbrief aanmelden via de website (onderaan de eerste pagina).
De groepen hebben zelf ook vaak een eigen pagina op Fetlife maar er zijn ook oude pagina’s die wij niet makkelijk kunnen verwijderen dus onze verenigingswebsite is en blijft de basis.
Er gaan ook voorlichtingen komen over specifieke BDSM vormen, waar je naast voorlichting ook een demonstratie ziet en zelf kunt oefenen. Hou ook hiervoor onze website in de gaten.

Hieronder tref je de locaties die weer gaan starten. Voor de data, tijdstippen en adressen zie onder de button “Let’s Party” waar elke groep een eigen pagina heeft.
Wij werken hard aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden maar eenvoudig is dit niet.

Op dit moment heeft de VSSM locaties in:

Voor de mannengroep wordt naar een locatie gezocht!

Namens het bestuur,

Ruud

voorzitter

 

Corona Update - 1 februari 2021

Van het Bestuur

Huidige Corona informatie en de VSSM
Geschreven: 1 februari 2022

Beste leden van en geïnteresseerden in de VSSM,

Helaas geeft de pandemie, zoals tijdens de laatste persconferentie bleek, nog veel onzekerheden. De spelregels die nu gelden bepalen dat alle horeca en zalenverhuur om 22.00 uur moeten sluiten. Verder moet de 1.5meter gehandhaafd worden en is het dragen van een mondkapje verplicht als men loopt. Bij alle horeca en evenementen is ook een vaste zitplaats verplicht. Zoals eerder gesteld volgen wij het overheidsbeleid.

Voor ons als VSSM geeft dit nog weinig mogelijkheden maar wie weet wat kan ontstaan. Zoals eerder gecommuniceerd hebben wij, naast de spelregels van de overheid, ook rekening te houden met het beleid van de eigenaren / beheerders van de accommodaties die wij huren. Dit kan betekenen dat een eigenaar/uitbater een eigen, wat strenger beleid, kan hanteren. Hier hebben wij uiteraard respect voor.

Het gevoel van veiligheid van onze vrijwilligers is ook een belangrijk punt dat wij meenemen. Als er  vrijwilligers zijn die vanwege persoonlijke overwegingen besluiten hun taak nog even niet op te pakken, respecteren wij dat. Wij zullen dan proberen vervanging in te zetten maar deze mogelijkheden zijn zeer beperkt.

Kortom, wanneer welke groep draait is nu niet te zeggen alhoewel wij hopen dat er snel meer mogelijkheden gaan komen! Dit betekent dat het belangrijk is dat je de VSSM website www.vssm.nl en Fetlife in de gaten houdt, want daar vind je de meest actuele informatie. Bij twijfel kun je ook altijd een e-mailtje sturen naar het secretariaat secretaris@vssm.nl.

Wij hopen dat wij weer snel van start kunnen gaan maar…………….. wij moeten het overheidsbeleid volgen wat betekent dat wij geen eigen koers kunnen kiezen. Zo liggen de feiten. Wij hopen met jullie dat het snel weer een normale wereld wordt zodat wij elkaar weer in openheid en vrijheid kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur,

Ruud

voorzitter

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten