50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

MOV 2019

Medewerkers Overleg 2019 zaterdag 23 november!

Beste coördinatoren en andere vrijwilligers van de VSSM.
Het MOV stond gepland op zondag 27 oktober. Die datum was nodig om de PR voor ons feest tijdig te starten omdat wij eerst alles met jullie willen doornemen.
Niet iedereen was blij met die datum. Nu het feest verzet is naar 20 juni hebben wij het MOV kunnen verplaatsen naar zaterdag 23 november.

Zoals afgesproken op de ALV van 6 april 2019, hebben jullie als MOV een belangrijk taak om samen met ons naar de opzet van het feest te kijken.

Wij hopen dan ook dat jullie als coördinatoren en medewerkers op 23 november aanwezig zijn. Deze email is alleen naar jullie als coördinator gestuurd omdat wij geen e-mail adressen van medewerkers hebben. Zou je dus de mensen die als medewerker een regelmatige taak tijdens de bijeenkomsten hebben willen uitnodigen voor deze bijeenkomst?

Vanzelfsprekend zullen we, met diegenen die dat willen, na afloop weer gezamenlijk lekker uit eten gaan. Dit is op kosten van de VSSM, als dank voor de inzet!

Als bestuur willen wij graag de volgende punten bespreken
• Vaststellen agenda
• Verslag MOV 2018
• Jubileum feest 20 juni 2020
o Voorbereiding
o PR
o Programmering feest
o Verkoop kortingskaartjes voor introducees
o Medewerkers tijdens feest
• ? Hebben jullie agendapunten?
• Rondvraag

Als je agendapunten wilt toevoegen, dan heel graag!
Stuur een e-mail aan het secretariaat info@vssm.eu met een korte beschrijving van wat het punt inhoudt en wat je er mee zou willen bereiken.
Doe dat s.v.p. voor 3 november zodat wij dat punt even in het bestuur kunnen bespreken en nog tijdig aan de coördinatoren kunnen doorsturen.

Dus noteer:
Datum MOV: 23-11-2019, van 14.00 tot 17.00, daarna gezellig uit eten!!
Locatie MOV: De Rooie Cent
Adres: Hooglandseweg-Zuid 34A, 3813 TC Amersfoort
Op de Hooglandseweg-zuid doorrijden tot aan het fietspad, vervolgens links de doodlopende weg in. Aan het einde van de weg is een parkeerplaats waar betaald geparkeerd kan worden. Andere parkeerplaatsen zijn enkel voor vergunninghouders.

Eten bij; Mandarin; Leusderweg 114, 3817 KD Amersfoort

Aanmelden:
De medewerkers kunnen zich via de coördinator van hun groep aanmelden. Coördinatoren, geef s.v.p. voor 15 november aan met hoeveel mensen jullie vanuit jullie groep komen.

Wil je als coördinator het verslag van het MOV 2018 en eventueel andere stukken ook aan je medewerkers geven? Kosten daarvoor gemaakt kunnen worden gedeclareerd uiteraard.

Namens het bestuur, Edwin, Secretaris

ALV 6 april 2019

Algemene Ledenvergadering 6 april
 
Op zaterdag 6 april 2019 hebben wij weer onze ALV gehouden. Het was een positieve en constructieve bijeenkomst waar leden en bestuur met elkaar in openheid discussieerden over het wel en wee van de vereniging. Er is een aantal besluiten genomen die uiteraard allemaal in het verslag zijn te lezen. Vooruitlopend daarop hier de belangrijkste besluiten:

Lees meer: ALV 6 april 2019

ALV 2019

Beste leden,
 
We zitten weer in een nieuw jaar en een van de zaken die dan binnen de vereniging aan de orde komen is de “Algemene Ledenvergadering” (ALV).

Lees meer: ALV 2019

Sluiting Berghut per 1 januari 2019

Door de sluiting van de Berghut (per 1 januari 2019) moeten de AG Amersfoort, de MG Amersfoort, de Powerparty en Bark and Play verhuizen. Hou de website hiervoor in de gaten.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten