50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Northern Comfort Weekend 2017

Zoals de naam al doet vermoeden houden we een gezellig en vooral ook spelweekend in het uiterste noorden van het land.
Dit weekend word gehouden van vrijdagnamiddag 3 november 2017 tot zondag 5 november 14.00 uur.
We koken samen en verdelen de overige taken via een korfeelijst.
Maar tijd voor gezelligheid of een uitstapje is er ook!

Lees meer: Northern Comfort Weekend 2017

Spelen met naalden! inde Berghut op 6 augustus as., van 13:00 tot 18:00

Omdat de Berghut op deze zondagmiddag vrij was, heeft de VSSM hier een extra "event" ingelast. Het wordt een workshop "Spelen met naalden", waarbij je uitleg krijgt over spelen met injectienaalden en medicinale nietjes (krammetjes).
Een mogelijk vervolg is het zetten van een playpiercing (die gaat er dus ook weer uit).
Het is uiteraard mogelijk om onder toezicht zelf iets te doen of te ondergaan.
Denk hierbij aan het gewoon het eens proberen van het geven of ontvangen van een naaldje of aan het zetten van een mooi naaldencorsetje.
Het gehele verhaal wordt verzorgd door AndereHan.
Mocht er na alle spannende dingen nog voldoende tijd zijn, dan gaat de speelvloer gewoon open.
Omdat het geen reguliere VSSM bijeenkomst is, maar een extra feestje, hanteren wij voor iedereen een bescheiden entreeprijs van €7,50.
De barconsumpties zijn zoals gebruikelijk voor je eigen rekening

Samenwerking Erotheek3000 en VSSM?

Erotheek3000 te Groningen en de VSSM zijn aan het onderzoeken of samenwerking mogelijk is. Om een start te maken heeft Erotheek3000 aangeboden om de leden van de VSSM, op vertoon van de ledenkaart, voor hun party van 30 juni gratis toegang te verlenen.
Hoe de samenwerking zich verder ontwikkelt leest je op de website.
 
Vrijdag 30 juni 2017 organiseert Erotheek3000 een BDSM-party.
2 verdiepingen speelplezier met veel toestellen.
De party is gemengd, man/vrouw. Wij schenken geen alcohol.
De party begint om 20.00 uur en duurt tot 5.00 of later. Er zijn lockers en douches aanwezig.
Leden van de VSSM hebben gratis toegang op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart.
 
Erotheek3000
Gedempte Zuiderdiep 130
9711 HM Groningen
Telefoon: 050 314 4221

verslag ALV 2017

Beste leden,


Zoals jullie weten hebben wij op 22 april j.l. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Elisabeth, onze penningmeester. Elisabeth heeft bijna 10 jaar deze taak met zorgvuldigheid en grote inzet gedaan, waar wij erg dankbaar voor zijn.
Ook onze ledenadministrateur Hennie die o.a. ook de rol van postbode voor de verspreiding van alle correspondentie binnen de vereniging trouw verzorgde, heeft te kennen gegeven dat hij na 17 jaar zijn taak gaat neerleggen. Ook Hennie zijn wij dankbaar, want mensen vinden die taken uitvoeren valt niet mee.

De ALV heeft Han als nieuw bestuurslid benoemd en Jan en Ruud opnieuw het vertrouwen gegeven. Alhoewel de taken binnen het bestuur nog verdeeld moeten worden heeft Han al op ons verzoek ingestemd met de taak als penningmeester en ledenadministrateur.

De sfeer van de vergadering was positief en constructief, wat voor de hele vereniging en de onderlinge contacten van groot belang is. Over enkele weken ontvang je de voorlopige notulen die uiteraard op de volgende ALV past echt vastgesteld kunnen worden.
Er zijn enkel besluiten genomen die uitgevoerd gaan worden. Zo waren er twee voorstellen voor verandering van het Huishoudelijk Reglement en wel betreffende artikel 9.4 en 10. Na een duidelijke discussie heeft de vergadering besloten om de verandering van artikel 9.4, betreffende de verkiezing van bestuursleden niet aan te passen. Het huidige artikel heeft als begrenzing een zittingsperiode van maximaal 12 jaar, iets wat de vergadering als voldoende heeft aangemerkt. Het huidige artikel 9.4 is echter wel dusdanig omschreven dat de tekst voor verwarring kan zorgen. Een van de leden zal zich over het herschrijven van deze tekst buigen, zonder de inhoud aan te tasten. Het resultaat kan dan een volgende ALV in stemming gebracht worden. Er lag ook een voorstel om artikel 10, betreffende het Verenigingsorgaan, volledig te wijzigen. Deze wijziging is aangenomen en zal zeer binnenkort in het Huishoudelijk Reglement op de website aangepast worden. Verdere informatie over de ALV leest u binnenkort in de voorlopige notulen.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten