50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Corona update - 12 november 2021

Van het Bestuur

Huidige Corona informatie en de VSSM
Geschreven: 12 november 2021

Gewijzigde Corona beperkingen, wat betekent dat voor de VSSM?

Beste leden, bezoekers en belangstellenden

De VSSM volgt de regelgeving van de overheid m.b.t. evenementen. Verder spelen uiteraard de mogelijkheden van de uitbaters en van onze vrijwilligers mee in de beslissing om open te gaan.

Op dit moment betekent het dat wij, in overleg met de eigenaren van de accommodaties, hebben moeten besluiten dat de groepen momenteel niet kunnen draaien.

Per groep kan dat de komende tijd gaan verschillen. Het is ons nu al door een enkele eigenaar duidelijk gemaakt dat wanneer de overheid een keuze laat tussen de zgn. 2G of 3G optie, deze eigenaar voor de 2G optie zal kiezen. Dat betekent alleen toegang voor mensen met een QR-code, verkregen door vaccinatie of door genezing.van Covid-19. Testen voor toegang is in dat geval niet mogelijk. Bij de 3G optie is dat wel het geval. Bij de 3G optie is spel, onder de huidige regels, nagenoeg niet mogelijk.

Hoe dit zich verder ontwikkelt is niet te zeggen dus houd de website goed in de gaten als je een van de groepen zou willen bezoeken.

Algemene Ledenvergadering 2021

Op zaterdag 30 oktober zal dan eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden. Dit zal plaatsvinden in Amersfoort vanaf 13:30. Als het goed is hebben de leden hierover al informatie ontvangen!

Indien dit niet het geval is, neem dan even contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ledeninformatie maart 2021

Beste mensen,

Net als bij iedereen plaagt ook ons de onzekerheid over de vraag wanneer alles weer normaal wordt. En voor de vereniging in het bijzonder de vraag wanneer wij weer van start kunnen gaan. Het bestuur zit niet stil en gebruikt deze periode om punten op de i te zetten over diverse onderwerpen.

VSSM 50 jaar

Ons jubileum feest kon vorig jaar helaas niet doorgaan. Een nieuwe datum werd gepland voor 19 juni 2021 maar gezien de onzekerheden hebben wij ons feest helaas voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat is vervelend maar het is niet anders. Wij gaan het feest vieren maar moeten helaas nog geduld hebben.

 

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur wil dit jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) houden, corona of niet. We moeten 2019 en 2020 inhoudelijk en financieel afsluiten. Wij vinden het niets dat belangrijke verenigingszaken zo lang hebben moeten wachten. Hoe we deze ALV gaan houden hangt af van de regels die op dat moment gelden. Daarover word je nog geïnformeerd.

Bibliotheek

Wist je dat de VSSM een bibliotheek heeft? Onze bibliotheek bevat een grote hoeveelheid boeken, onderzoeken, tijdschriften en dergelijke. De bibliotheek geeft een uniek inzicht over de wereld van BDSM. De VSSM is hier waarschijnlijk uniek in en daar zijn we trots op.

De afgelopen tijd hebben wij alles gecatalogiseerd. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Een wens is om de catalogus op de website te publiceren. Daarnaast gaan we kijken hoe de bibliotheek het beste beheerd kan worden zodat we deze toegankelijk kunnen maken voor belangstellenden.

Lidmaatschap

Net zoals iedere organisatie hebben wij als bestuur ook wat achter de feiten rond de pandemie aangelopen. Bij het einde van het lidmaatschap hebben wij, zoals gebruikelijk, de verlenging verzonden aan de leden. In een ledenbrief hebben wij benoemd dat het lidmaatschap eenmalig verlengd zou worden voor die maanden dat er geen gebruik gemaakt kan/kon worden van het lidmaatschap. Wij houden ons hierbij aan de landelijke periode van sluiting.

Wij gingen ervan uit dit duidelijk gecommuniceerd te hebben maar we hebben begrepen dat er toch onduidelijkheid is ontstaan bij leden. Daarom hebben wij besloten dat wij zolang deze pandemie duurt geen verlengverzoeken sturen maar een berichtje dat wij dit zullen uitstellen. Op het moment dat wij weer bijeenkomsten kunnen organiseren krijgt iedereen automatisch een lidmaatschap toegezonden, inclusief passen, voor het aantal maanden dat je binnen je lidmaatschap de activiteiten door sluiting hebt moeten missen. Wanneer dit lidmaatschap afloopt, dan pas sturen wij een betaalverzoek voor verlenging. Op deze manier hopen wij iedereen tevreden te stellen.

Dit is een enorme klus voor de ledenadministratie, dus als er in jouw ogen iets niet correct is gegaan, neem dan contact op door het sturen van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Toekomst

Het bestuur gebruikt deze lockdown periode om na te denken over de toekomst van de vereniging.

Door de discussie rond het verlengen van lidmaatschappen is bij het bestuur het inzicht versterkt dat het verenigingsgevoel zoals dat vroeger was minder leeft. Veel mensen hebben geen binding met de vereniging en zijn louter lid omdat het goedkoper is dan elke bijeenkomst apart te betalen. Dat is op zich niet verkeerd, maar als VSSM hebben wij ook nog een ideëel doel. Dat is om ons spel, onze leefwijze naar de buitenwereld duidelijk te maken als een normale variëteit op intermenselijk contact en seksualiteit.

Met onze bijeenkomsten willen wij een laagdrempelige ingang zijn voor nieuwe mensen die op ontdekkingsreis gaan in de BDSM wereld. Daar staan wij voor, zo staat dat in onze statuten. En om dat te bereiken is betrokkenheid nodig. Die is gering en als bestuur buigen wij ons hier momenteel over: hoe is dit te verbeteren? Ideeën van onze leden zijn meer dan welkom!

Locaties

Door de corona-crisis zijn wij sommige locaties voor onze bijeenkomsten kwijtgeraakt. Nieuwe locaties zoeken en vinden is en blijft lastig. Dit punt heeft de volle aandacht van het bestuur. Tips over mogelijke locaties zijn altijd welkom!

Vrijwilligers

Net als dat het vinden van locaties lastig is, is het vinden van vrijwilligers om onze bijeenkomsten te draaien of op ad-hoc basis iets te doen voor de vereniging ook een lastige. Eerdere oproepen hebben niets opgeleverd. Wij willen benadrukken dat het niet betekent dat je je iedere maand moet inzetten. Er zijn ook taken die een incidenteel karakter en een beperkte tijdsduur hebben. Wij verwachten vanaf april extra hulp nodig te hebben. Dus mocht je je, al dan niet met een beperkte tijd en taak, willen inzetten voor de vereniging laat het dan weten door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij hopen dat ieder goed door deze moeilijke tijd komt, zowel lichamelijk als geestelijk.

Namens het bestuur,

Ruud

Voorzitter.

2020 de VSSM 50 jaar

Beste leden, vaste bezoekers en belangstellenden

Nog even en het jubileumjaar van ons 50-jarig bestaan is voorbij. Een 50-jarig bestaan is niet zo maar iets en dat zou groots gevierd worden maar....... ons land ging plat en veel leuke dingen vielen stil. Niet alleen ons feest maar ook de maandelijkse bijeenkomsten waar wij met gelijkgestemden samen konden zijn en onze wijze van leven of ons spel vorm en inhoud konden geven vielen weg.
Dat soort zaken overkwam mensen in de hele samenleving.
Er werd een gezamenlijke verantwoordelijkheid verwacht en daar hebben we als VSSM ook aan bijgedragen door alles stil te leggen, hoe vervelend dat ook was. Wij realiseren ons dat ook binnen de VSSM er mensen zijn die de maatregelen overdreven vonden, maar als vereniging hebben wij ons aan de richtlijnen te houden. Lastig, maar het was en is niet anders.
Het was echter niets vergeleken bij het leed dat mensen overkwam die ziek werden. Onzekerheid in het gezin, binnen de familie en vriendenkring. Eenzaamheid voor hen die geen vrienden meer konden ontvangen enz. enz.. Ieder kent de verhalen.
Als bestuur hebben wij constant mogelijkheden gezocht maar eventuele kansen werden door de feiten en maatregelen ingehaald.

De coördinatoren en medewerkers die elke bijeenkomst mogelijk maken moesten hun gewaardeerde inspanningen ook staken maar ze staan klaar om, zodra het kan, weer op te starten. Zonder deze mensen zou onze VSSM niet meer bestaan. De jaren door, vanaf 1970, waren er mannen en vrouwen die tijd en energie in de vereniging stopten in wat voor vorm dan ook. Dankzij deze inzet is de VSSM nog steeds een levende vereniging en zal zij dat blijven als wij ons met elkaar blijven inzetten wanneer dat weer mogelijk is.
Het afgelopen jaar zal best wat aan de motivatie geknaagd hebben maar de geluiden zijn duidelijk: “wij willen door!” Er is echter wel een fundamentele onzekerheid, namelijk of de accommodaties die wij huren het afgelopen jaar hebben kunnen overleven. Wij weten dat de accommodatie die wij in Den Haag huurden, definitief dicht is en inmiddels verkocht.

Als bestuur proberen wij een nieuwe locatie in Den Haag te vinden maar ook op andere plekken in het land proberen wij dat. Wij zijn, zoals eerder is gecommuniceerd, afhankelijk van tips van leden of anderen. Als bestuur kunnen wij niet het hele land afzoeken.
Daarnaast is en blijft het nodig dat er enkele nieuwe coördinatoren/medewerkers bij komen. Er zijn mensen die zich al vele jaren inzetten en best wat steun of een vervanging op zijn tijd kunnen gebruiken.
Een coördinator heeft de eindverantwoordelijkheid van de groep waar deze staat, inhoudelijk en financieel en ziet er op toe dat alles binnen de VSSM grenzen blijft. Daarnaast vangt hij of zij ook nieuwe bezoekers op met een praatje en een korte rondleiding. Er zijn groepen waar de coördinator elke bijeenkomst aanwezig is maar een roulatie van enkele vaste mensen is ook een optie zodat je de ene keer kunt spelen en een andere keer je rol als coördinator oppakt.
Een medewerker biedt ondersteuning aan de coördinator en verricht wat hand- en spandiensten. Daarnaast kan hij of zij ook regelmatig wat spelen, het is maar hoe je het met elkaar indeelt.
De meeste bestuursleden hebben een rol als coördinator vervuld of doen dat nog steeds. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit gewoon leuk is om te doen maar af en toe spelen is ook niet weg dus maak daar afspraken over met elkaar. In het verleden hadden coördinatoren en medewerkers soms ook (de Berghut) een taak in het beheren en runnen van de bar. Dat is momenteel alleen in Utrecht nog zo, dus je kunt je op andere locaties met hart en ziel op de rol van gastheer of gastvrouw storten. Leuke gesprekken, nieuwe mensen op hun gemak stellen en ja..... af en toe gedoe met iemand die iets anders in gedachten heeft dan wij willen bieden. Eigenlijk komt dit nauwelijks voor want de steun van de vaste leden en bezoekers is een soort ongeschreven spelregel. De sociale controle werkt, zo heb ik zelf ondervonden en dat maakt dat ook jij als coördinator of medewerker lol in de bijeenkomsten kan beleven. Je vervult een belangrijke rol om mensen en vooral ook nieuwelingen in ons wereldje een veilige en laagdrempelige omgeving te bieden waar ze een deel van zichzelf kunnen vinden dat voor velen van ons een verrijking van het leven is gaan betekenen.
Wil je hier eens over van gedachten wisselen, meld je aan via het secretariaat. Wij koppelen je aan iemand, maar niet het bestuur maar de coördinatoren en de medewerkers van de groep waar je belangstelling voor heb, hebben het laatste woord hierin. Teamgeest is van groot belang, het moet wederzijds goed voelen en het moet kunnen voegen in het geheel. Waar nodig kan het bestuur bemiddelen.

Wij merken dat bij veel leden de VSSM wat weg is gezakt door alles wat er gebeurd. Heel begrijpelijk! Het gevolg is dat er nogal wat leden zijn die hun lidmaatschap niet verlengd hebben omdat er geen bijeenkomsten waren.
Als bestuur hebben wij het besluit genomen dat geen lidmaatschap betaald behoefd te worden over de maanden waar wij geen activiteiten hadden/hebben. Dat gaan wij na de corona sluiting regelen door het eenmalig oprekken van het lidmaatschap met de tijd dat er geen bijeenkomsten waren. In de praktijk zal dat vermoedelijk gaan betekenen dat het lidmaatschap van 2020 met ongeveer 12 maanden verlengd zal worden. De leden die halverwege 2020 zijn afgehaakt zullen wij, wanneer onze activiteiten weer kunnen starten, een lidmaatschap geven ter grootte van de maanden dat zij lid waren en er geen activiteiten waren. Uiteraard kunnen deze leden daarna hun lidmaatschap laten doorlopen als men daarvoor kiest.
Op deze wijze hopen wij er alles aan te doen om met elkaar de vereniging levend te houden. Het teruglopende ledenaantal stelt ons best voor problemen. Zoals boven omschreven staan coördinatoren en medewerkers klaar om weer op te starten zodra dat kan.

Tot slot: Ja een bijzonder en moeilijk jaar sluiten wij straks af in de hoop en ook het vertrouwen dat het beter gaat worden. Dat wij het feest, het dan 51-jarig bestaan, groots kunnen vieren, dat wij onze bijeenkomsten weer met plezier en spanning kunnen beleven en bovenal ons leven weer op kunnen pakken.
Het jaar 2020 zal velen van ons veranderd hebben. De vanzelfsprekendheid dat alles blijft functioneren is voorbij. Dat hebben velen van ons ervaren, ook door het totaal onverwacht overlijden van ons bestuurslid Stephan. Hij werd maar 36 jaar en was vergroeid met ons wereldje. Stephan was helaas niet de enige die ons ontviel. Mensen in hun omgeving kennen hun namen en vergeten niet. Laten we op elkaar blijven letten.

Namens het bestuur wens ik iedereen, ondanks alles, een goede decembermaand. Hopelijk is er zeker binnen gezin, familie en/of vriendenkring weer spoedig een meer spontane ontmoeting mogelijk.
Zorg voor elkaar en graag tot ziens!

Namens het bestuur,
Ruud
voorzitter