50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Northern Comfort Weekend (NCW)

Elke jaar in november wordt dit leuke en spannende BDSM weekend door enkele van onze trouwe coördinatoren georganiseerd. In overleg met het bestuur hebben de coördinatoren besloten het weekend dit jaar niet door te laten gaan.
Wij gaan ervan uit dat in 2021 weer een NCW georganiseerd gaat worden.

huidige corona informatie mbt VSSM

Van het Bestuur

Huidige corona informatie en de VSSM
Geschreven: dinsdag 1september 2020
Gewijzigde Corona beperkingen, wat betekent dat voor de VSSM?

Beste leden, bezoekers en belangstellenden

Als bestuur hebben wij ons weer beraden over wat de regelgeving van de overheid i.v.m. de corona crisis ons voor mogelijkheden biedt. Helaas kunnen wij daar kort over zijn. Als vereniging kunnen wij, gezien de regelgeving, momenteel niet onder onze verantwoordelijkheid op een veilige wijze bijeenkomsten organiseren zoals we gewend zijn. Dat doet pijn maar de gezondheid is de belangrijkste basis.
Ook de Wilpenhof is tijdenlijk gesloten.

Wij zullen elke maand of sneller wanneer de omstandigheden dit mogelijk maken, opnieuw overwegen of we enige ruimte kunnen geven aan onze eigen activiteiten.
Nu zijn wij echter beperkt tot een enkel online alternatief zoals een pup-quiz of bingo-achtige activiteit die Bark and Play (de puppygroep) organiseert of een meer munch-achtige activiteit waar een andere groep over nadenkt.
Kortom, onze beperkingen zijn groot zoals dat bij vele andere organisaties ook een rol speelt.

Wij hopen met jullie dat er geen tweede golf komt zodat wij, zodra het mogelijk en verantwoord is, onze activiteiten weer op kunnen pakken. Zoals eerder aangegeven zijn er meerdere factoren die hierbij een rol kunnen spelen naast de ruimte die de overheid ten eerste moet geven. Uiteraard speelt de uitbater een belangrijke rol maar ook de coördinatoren hebben hierin een sleutelpositie. Als de overheid en de uitbater mogelijkheden geven en de coördinatoren deze mogelijkheid vanuit een persoonlijk gezondheidsperspectief niet zien zitten, gaat het niet lukken. Elke groep heeft een aantal coördinatoren die wij niet willen en kunnen dwingen om open te gaan. Zou daar een probleem ontstaan dan proberen wij naar een oplossing te zoeken.
Zou jij als lid in een dergelijke situatie bereid zijn de helpende hand te bieden? Laat dit dan weten aan het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van de groep waar je zou willen bijspringen.

Hieronder geven wij voor zover mogelijk aan wat momenteel (begin september 2020) de mogelijkheden per locatie zijn. Uiteraard kunnen deze mogelijkheden door overheidsmaatregelen onverwacht verruimd of beperkt worden. Dit betekent dat onderstaande informatie per locatie kan wijzigingen, houd daarom regelmatig ook de website in de gaten.

Nijmegen: AG, JG, Bark&Play, Mannengroep: blijven onder de huidige regelgeving nog dicht.
Sittard: blijft onder de huidige regelgeving nog dicht.
Utrecht: blijft onder de huidige regelgeving nog dicht.
Den Haag: blijft onder de huidige regelgeving nog dicht.
De Wilp: in de Wilpenhof is onze VSSM bijeenkomst ondergebracht bij een van hun eigen reguliere bijeenkomsten. De VSSM lift dus mee op hun beleid. Dit betekent dat, met inachtneming van bepaalde spelregels, de Wilpenhof aan de VSSM de mogelijkheid biedt weer mee te doen. Uiteraard doe je dit op eigen verantwoording, ook wat eventuele boetes aangaat als overheidsregels overtreden worden. Als VSSM hebben wij hier dus geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in.

Van het bestuur 2 juni 2020

Na onze vorige bericht is er weer het nodige veranderd rond de corona problematiek maar helaas voor ons is er nog steeds vooral veel onduidelijk en onmogelijk, hoe graag we dat ook anders zouden willen zien. 
Aan de andere kant zien we dat er van alles gebeurt en dat mensen een sterke behoefte hebben het leven weer als voorheen op te pakken. 
Wij willen graag maar het ligt niet zo simpel. 
In principe bedrijven wij een “contactsport” en daarnaast zitten de meeste van onze groepen in locaties die vallen onder de noemer “Seksinrichting”.  Hier zitten andere beperkingen op dan de beperkingen die de gewone horeca heeft. De 1,5 meter is nog steeds overal de basis voor welke activiteit dan ook, maar gezien het bovenstaande, “contactsport” en “seksinrichting”,  zitten wij als VSSM in een wat lastiger situatie
 
Het feit dat de landelijke overheid en de veiligheidsregio’s een gedifferentieerd beleid gaan hanteren kan betekenen dat in de ene regio de lokaliteiten wel open kunnen en in de andere regio niet. Dit maakt een eenduidig beleid van ons als vereniging ook lastig. Als bestuur zien wij de landelijke informatie maar mogelijk ontglipt ons de regionale of plaatselijke informatie. De coördinatoren zijn onze vooruit geschoven posten dus zij zullen melden als er regionaal wel mogelijkheden ontstaan.
Als VSSM moeten ons echter wel aan de regels van de overheid houden. De boetes die wij, ook als vereniging, kunnen krijgen omdat wij mede de gelegenheid scheppen zijn hoog. 
 
Het kunnen garanderen van de 1,5 meter afstand is een pittige klus en daarnaast is er een beperking van het aantal personen, moet men volgens de overheid zich vooraf aanmelden en is er een “gezondheid check” vooraf en aan de deur. Open inloop is dus momenteel niet mogelijk.
 
Wij doen ons best om zo snel als verantwoord weer te kunnen starten met de groepen, hou dus de website en fetlife in de gaten.
 
Sterkte allen en blijf gezond,
Namens het bestuur
Ruud
Voorzitter
 

50 jaar bestaan contra corona

Beste leden en bezoekers van de VSSM,
 
De corona heeft ons allemaal uit onze gewone leefwijze gehaald. Ook de bijeenkomsten van de VSSM groep of groepen die je graag bezocht liggen al een poosje stil en er is nog geen uitzicht op een herstart op korte termijn.
BDSM activiteiten en 1,5 meter afstand zijn zaken die niet zo makkelijk te verenigen zijn en daarnaast zijn de accommodaties waar wij gebruik van maken nog steeds dicht. 
Zoals eerder aangegeven volgen wij het overheidsbeleid en dat geeft nog geen ruimte helaas, maar de gezondheid gaat nu eenmaal voor.
Daar verantwoord mee omgaan is iets wat wij ook normaal in onze spelregels hebben staan zoals je o.a. op de website kunt lezen. De belangrijkste spelregels zijn de 4 V's:
Vertrouwen,  Vrijwillig,  Veilig,  Verstand (gezond)
 
De corona blokkeert ons tijdelijk maar als vereniging, coördinatoren, medewerkers, leden en bestuur gaan wij er voor om overeind te blijven ondanks deze storm. 
 
Feest 50 jaar VSSM:
Dit zouden wij uitgebreid gaan vieren op 20 juni 2020. 
In overleg met PartyPlayers, de accommodatie waar wij het feest zouden gaan houden, hebben wij besloten het feest te verplaatsen, waarschijnlijk  naar zaterdag 19 juni 2021. De feitelijke bevestiging hebben wij nog niet, de tijd is daar nog te onzeker voor maar wij gaan er voor. Wij wilde niet langer wachten om jullie te informeren. Wij gaan er van uit dat dit zal lukken. 
 
De reeds gekochte entreekaarten blijven uiteraard geldig! 
Mocht je op 19 juni 2021 niet kunnen laat dat dan weten via het secretariaat met vermelding van je lidmaatschapsnummer en een kopie of het origineel van je ticket zodat PartyPlayers dit uit hun systeem kan halen anders moeten wij als vereniging de volle entree inclusief eten en drinken betalen omdat het voor hen anders niet te controleren is. 
Als wij de gevraagde gegevens hebben kun je, als je dat wilt, uiteraard van ons de reeds betaalde 5 euro terug ontvangt. Wij zullen dat dan verrekenen met PartyPlayers, je hoeft dus niet zelf bij PartyPlayers daar om te gaan vragen, de vereniging regelt dat voor je.
Wij hopen dat jullie deze datum van 19 juni 2021 vast willen reserveren zodat ons uitgestelde feest een succes zal worden. Corona vereist een gezamenlijke aanpak, maar ons feest is iets van samen vereniging zijn en genieten van ons gezelligheid, BDSM spel, demo’s, eten en drinken.
 
Een hartelijke groet namens het bestuur,
Ruud
voorzitter
 

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten