50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Adverteren bij de VSSM

 

Site

   
Locatie
Aanmaakkosten
Plaatsing, per maand
Linkerzijde van site € 15.= € 5.=
Rechterzijde van site € 15,= € 5.=
Midden boven € 15,= € 10,=
Advertorial € 10,= € 5,=
     
Een advertorial is een artikel, geschreven met de bedoeling een product of dienst ruimer
onder de aandacht te brengen door er een verhaal of film van te maken.    
De tekst of film voor een advertorial dient door de adverteerder zelf te worden aangeleverd.