50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Code Rood, ORANJE EN geel???

Af en toe geven deskundigen een code ROOD of ORANJE af voor de weersomstandigheden, met het dringende advies om niet de weg op te gaan. Maar ja, een van onze groepen heeft dan net een bijeenkomst en wat doe je dan? Het doorgaan van de activiteiten hebben wij als een grote prioriteit maar niet ten koste van alles. De coördinatoren en medewerkers moeten geen onverantwoorde risico’s lopen. Omdat het beleid tot nu toe niet echt duidelijk was willen wij als bestuur de volgende spelregels stellen.
Bij code ROOD in de regio waar deze wordt afgegeven gaat een bijeenkomst in die regio NIET door.

Als bestuur vinden wij het niet verantwoord mensen risico te laten lopen. Wij beseffen dat vaak achteraf pas vast te stellen is of een code rood inderdaad een onverantwoorde situatie met zich mee heeft gebracht en dat er altijd bezoekers zullen zijn die achteraf kritiek op het besluit hebben, maar wij willen niet gokken met de gezondheid van coördinatoren en medewerkers en bezoekers. Wij volgen de adviezen van de deskundigen!

Bij code ORANJE, is het aan de coördinatoren of de bijeenkomst doorgaat of niet. Van belang is wel dat de bezoekers hiervan, als het even kan, op de hoogte zijn dus kijk bij code ORANJE op onze website en op Fetlife.
De coördinator is, als hij besluit om een bijeenkomst niet door te laten gaan, uiteraard verplicht dit via de website en Fetlife zo snel mogelijk te communiceren.
Beste coördinator, wat de website aangaat, geef dit z.s.m. door aan beide webmasters en aan de voorzitter zodat zij hun best kunnen doen dit snel op de website te vermelden. Ook webmasters zijn vrijwilligers die niet altijd bereikbaar zijn, dus “waterdicht” is deze oplossing niet, vandaar de dringende vraag of je als coördinator het in elk geval zelf ook op Fetlife kan plaatsen. Plaatsing op Fetlife gebeurt niet door de webmasters.

Uiteraard is er een mogelijkheid dat code ORANJE erg kort voor de bijeenkomst wordt afgegeven zodat bezoekers mogelijk niet tijdig op de hoogte gesteld kunnen worden van het eventueel niet doorgaan van een bijeenkomst. Ook dan hecht het bestuur er aan dat coördinatoren en medewerkers géén onverantwoorde risico’s nemen en dat van de bezoekers ook gezond verstand verwacht mag worden. Eventuele klachten kunnen bezoekers uiteraard bij het bestuur neerleggen, maar bij de beoordeling daarvan zal het bestuur altijd uitgaan van de situatie van het moment waarop de beslissing is genomen en niet van de ervaring achteraf.

Bij code GEEL gaat het bestuur ervan uit dat de bijeenkomsten in principe doorgaan maar onverantwoorde risico’s moeten niet genomen worden.
In principe staat het bestuur altijd achter de beslissing van de betreffende coördinator. Deze heeft, behalve bij code ROOD, mandaat om zelfstandig en in overleg met andere coördinatoren en medewerkers van de groep, het risico af te wegen en daarop een besluit te nemen. Wanneer bezoekers het achteraf niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunnen klachten alleen bij het bestuur worden ingediend.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten