50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Update vanuit het Bestuur

ODH logoBestuurszaken:

Enige tijd geleden heb ik namens het bestuur een oproep gedaan voor mensen die mogelijk  interesse hebben in een bestuurstaak. Inmiddels hebben enkele mensen zich aangemeld en met de eerste twee hebben we een verkennend gesprek gehad. Ik kan met genoegen melden dat deze gesprekken zeer positief waren en deze twee mensen voorlopig tot de ALV van 2016 als aspirant bestuurslid mee gaan draaien.  Als aspirant bestuurslid kun je aan alle discussies deelnemen maar je heb nog geen stemrecht. Zo kunnen we aan elkaar wennen. Het is heel fijn dat een van de kandidaten een jongere is.  Als alles goed loopt zal het bestuur de kandidaten voor de volgende ALV voordragen voor een bestuursfunctie. De ALV beslist uiteraard.

 

Een punt van zorg blijft het vullen van de Kerfstok en up to date houden van de informatie van de groepen op de site. Bij deze doe ik nogmaals een beroep op elk lid om eens wat te schrijven over dat wat je meemaakt, over dat wat je belangrijk vindt en met anderen wil delen.
Ook vraag ik of de coördinatoren nog eens binnen de groepen willen zoeken naar een persoon die af en toe een verslagje kan schrijven over de bijeenkomsten. Zo zet je jezelf als groep steeds weer op de kaart en promoot je je activiteiten en de vereniging. Voor de mensen die de site bezoeken en dat zijn er best veel, geeft dat een beeld van een actieve levende vereniging en dat is van levensbelang voor de hele vereniging.

Site:

Het zal je ongetwijfeld zijn opgevallen dat de site een forse vernieuwing heeft ondergaan. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van dit jaar zijn er een aantal opmerkingen gemaakt. Door persoonlijke oorzaken heeft het even geduurd maar het bestuur is erg blij met het resultaat. Wij realiseren ons dat elk ontwerp van een site op voor en tegenstanders kan rekenen maar de webmaster heeft de opmerkingen die over de vorige versie kwamen zo veel als mogelijk verwerkt.
De webmaster, ook een vrijwilliger, verdient een groot compliment.

Medewerkersoverleg:

Op zaterdag 14 november wordt weer het jaarlijkse MOV gehouden in de Berghut te Amersfoort.  Wij starten om 14.00 uur maar vanaf 13.30 staat de koffie klaar. Deze bijeenkomst is bedoeld om iedereen die een actieve rol vervult elkaar weer eens te laten ontmoeten. We willen wat praten over dat wat de vereniging bezig houdt. Misschien hebben jullie onderwerpen. Een leuke demo of iets dergelijks is ook welkom. Kortom het is een ontspannen bijeenkomst waar geen besluiten vallen want daar is de ALV voor. Na afloop gaan we gezamenlijk eten bij een chinees die een goed gesorteerd “lopend-buffet” heeft. Hier zitten geen kosten aan verbonden, het is het bedankje voor al het werk dat jullie verzetten. Elke coördinator krijgt een uitnodiging evenals de medewerkers die bij ons als bestuur bekend zijn. Als we iemand vergeten, laat dat even weten dan!
Eigenlijk bedanken de mensen die onze activiteiten bezoeken als lid of introduce jullie op deze wijze. Het werk dat jullie doen houdt onze vereniging levend. Als bestuur beseffen wij heel goed dat niet iedereen die een plezierige middag of avond door jullie heeft, zich bewust is van het vele werk dat jullie doen. Daar lopen jullie en ook wij als bestuur soms tegenaan maar het is het meer dat waard want velen hebben die waardering wel wat ook soms blijkt.
Zo hebben wij van diverse mensen mooie spullen gekregen om te verkopen. Op de ALV van komend voorjaar zullen we een soort veiling houden van de spullen die wij gekregen hebben en elk lid dat komt kan mee bieden. Ruim een maand voor de ALV zullen de spullen die geveild gaan worden op de site te zien zijn voorzien van een nummer, het veilingnummer. De opbrengst zal, als de ALV daarmee instemt, gereserveerd worden voor het 50 jarig jubileumfeest  dat wij in 2020 gaan organiseren. Dat wat niet verkocht wordt zal weer op de site gezet worden voor bieders, ook voor hen die geen lid zijn.

Bestuur:

Er hebben zich inmiddels twee kandidaten voor een mogelijke bestuurstaak aangemeld. Met deze mensen zal een gesprek volgen en bij wederzijds goedvinden zullen ze een periode als aspirant zonder stemrecht meedraaien. Pas na een benoeming door de ALV kunnen ze als volwaardig bestuurslid mee functioneren. Als de ALV de voorgedragen kandidaat niet benoemd stopt uiteraard ook hun aspirant tijd in het bestuur . Wij zoeken nog één persoon van beneden de 35 jaar die de jongeren kan vertegenwoordigen! Dus, denk er eens over na als je jonger dan 35 jaar bent en laten we er eens een gesprek over hebben.

Ruud,
Voorzitter.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten