50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Van de voorzitter

vssm logo transparant

Soms zijn er van die dingen waarover je liever niet wil schrijven. Dit is zo’n bericht. Vanwege gezondheidsperikelen heeft Teus aangegeven als bestuurslid terug treden m.i.v. september. Het is voor hem niet verstandig hiermee te wachten tot de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2016. Teus heeft zich vele jaren als bestuurslid actief ingezet voor de vereniging. Twee jaar geleden is hij vanwege zijn gezondheid als voorzitter gestopt en uit het bestuur gegaan. Toen het wat beter ging, begon het weer te kriebelen en is hij weer tot het bestuur toegetreden en als zodanig in de ALV van 2014 herbenoemd. Nu is het zover dat hij de moeilijke stap genomen heeft om definitief te kiezen voor zijn gezondheid. Gelukkig mogen wij als bestuur een beroep op zijn kennis en ervaring blijven doen!

 

Voorlopig zal Teus als het even kan de activiteit “Geen Drempel” samen met anderen blijven vorm geven. Deze activiteit is als proef bedoeld is om nieuwsgierigen te woord te staan terwijl er geen speelavond is, dit om de drempel echt laag te houden. Op deze manier hopen wij op een aanloop van nieuwe mensen voor de groepen en misschien zelfs als lid. (Dit heeft al twee nieuwe leden opgelevert). Dit idee van Teus zal gelijk lopen met de WAC-groep Nijmegen zodat mensen iets van leer of een zweepje e.d. kunnen maken. Als bestuur hopen wij dat dit experiment gaat lukken maar de tijd zal het leren. Rest mij nog om hier Teus te bedanken voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan, en dat is heel veel! Veel meer dan het gemiddelde lid weet.
Zo heeft Teus naast vele andere zaken ook een belangrijke taak gehad bij het samenstellen en produceren van de Kerfstok. Deze taak wil Teus in afgeslankte vorm blijven doen.

Dit betekent dat wij per direct iemand zoeken om de verhalen en eventueel wat foto’s aan te leveren en/of achter mensen aan gaan die hier een bijdrage aan zouden kunnen geven. Uiteraard blijft één van de bestuursleden de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de teksten houden maar hij of zij is niet de persoon die de teksten moet schrijven. Als er voldoende teksten zijn dan zal Teus dit voorlopig tot één geheel blijven smeden als Kerfstok zodat het op de site kan en ook waar nodig op papier kan komen.

Concreet betekent dit dat wanneer er geen of te weinig teksten worden aangeleverd, het verschijnen van de Kerfstok in gevaar komt. Dit is dus een verantwoordelijkheid van alle leden en niet alleen van het bestuur. Ik doe bij deze een dringende oproep voor een persoon die zich met het verzamelen van teksten wil gaan bezig houden en leden wil stimuleren de pen te pakken of het toetsenbord en wat leuke ervaringen vanuit de groepen, vanuit je eigen belevenissen of vanuit de grote duim weer te geven. De Kerfstok is één van de slagaders van de vereniging en dus een taak voor ons allen.

U leest het goed, het bestuur kan dus niet meer de verantwoordelijkheid dragen voor het uitbrengen van de Kerfstok in de huidige vorm als de inzet van leden achterwege blijft. Een Kerfstok die alleen bestaat uit een opsomming van de activiteiten is wel een heel mager gebeuren ………… laat het s.v.p. niet zover komen! Een mooie uitdaging toch?

Met vriendelijke groet,

Ruud,

Voorzitter VSSM.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten