50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

van de voorzitter nov 2016

Het medewerkersoverleg, de nieuwe website en de Kerfstok

Medewerkersoverleg (MOV):
Het MOV wordt gehouden op zaterdag 26 november. Wij hebben nog niet van elke groep een antwoord over hoeveel coördinatoren en medewerkers wij mogen verwelkomen. Meld je dus s.v.p. aan omdat wij ook het aantal personen moeten doorgeven aan het restaurant waar wij gaan eten. Het MOV is voor ons als bestuur een graadmeter voor het hele reilen en zeilen van de vereniging. We kunnen open met elkaar van gedachten wisselen over verschillende zaken. Dus als je punten te bespreken hebt, laat het weten!

Website:
Een website is altijd aan kritiek onderhevig. Het is dan ook het visitekaartje naar buiten waar velen een mening over hebben. Drie jaar geleden heeft de toenmalige webmaster tijdens het MOV een nieuwe website gepresenteerd waar velen blij mee waren.
Na enige tijd kwamen er wat kritische noten op plaatjes en kleuren. Er zijn veranderingen aangebracht, maar er ontstonden andere problemen met de site. Daarnaast ontbrak het aan tijd om hier diep in te duiken.
Als bestuur hebben wij daarvan geleerd. Kritiek op de website zal er altijd zijn maar er moet selectief mee omgegaan worden. Een webmaster mag niet overvraagd worden, het is en blijft vrijwilligerswerk.
De afgelopen maanden hebben wij de kritieken op de website geïnventariseerd en zijn we tot de conclusie gekomen dat de bestaande website niet zomaar aan te passen was.
We hebben ons laten adviseren door de mensen die duidelijk kritiek hadden op de website. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. Het bestuur en enkele actieve leden hebben de prioriteiten besproken. De insteek was dat de functionaliteit voorop staat. Het advies was om eerst de website qua structuur en uiterlijk aan te pakken en pas daarna de teksten en de foto’s te bekijken en aan te passen omdat dat zaken van inhoudelijke aard zijn. De eerste stap, vorm en uiterlijk, is inmiddels gezet. Er zijn nog wat verbeterpunten waaraan wordt gewerkt. Suggesties zijn welkom.
De tweede stap in het verbeterproces is om alle teksten en foto’s kritisch te bekijken en waar nodig aan te passen aan deze tijd. Suggesties zijn welkom. Tijdens het MOV zullen wij daarover ook met elkaar van gedachten wisselen.
Het doel is om ruim voor de ALV van 22 april 2017 de site helemaal op orde te hebben zodat we tijdens de ALV stil kunnen staan bij het voorlopige resultaat. Voorlopig, omdat wij beseffen dat ook een website als de onze constant om aanpassingen vraagt.

Kerfstok:
Dit jaar is er door een tekort aan aangeleverde inhoud nog maar één Kerfstok op de website gepubliceerd. Tijdens de ALV van april 2016 is er aangegeven dat de Kerfstok alleen gemaakt kan worden als onze leden voldoende bijdragen leveren. Het bestuur voelt zich zeker verantwoordelijk om dit te stimuleren en daar zijn ook oproepen voor gedaan, het bestuur voelt zich echter niet verantwoordelijk om Kerfstokken te maken als er geen input vanuit de vereniging komt.
Helaas is dit nu het geval. We doen nogmaals een oproep om mooie, spannende en erotische verhalen aan te leveren zodat er half december toch een Kerfstok op de nieuwe website staat.

Namens het bestuur, Ruud