50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Vernieuwd Bestuur

ODH logoInmiddels hebben wij de eerste vergadering van het bestuur in nieuwe samenstelling achter de rug.

Hanny heeft het secretariaat aan Edwin overgedragen. Hanny heeft naast haar bestuurstaak zich op vele plekken in onze vereniging ingezet en gelukkig blijft ze daarmee doorgaan. De bestuursfunctie heeft ze neer gelegd maar wel met de opmerking dat ze op ad-hoc basis beschikbaar blijft. Dit soort verenigingsmensen vormen het fundament van het bestaan van de VSSM. Helaas is de groep die alles draagt niet zo groot. Wil je ook wat doen, of het nu iets tijdelijks is of wat helpen als invalkracht tijdens een bijeenkomst of meer regulier als medewerker, neem eens contact op met de coördinator van de groep die je bezoekt. Het is gewoon leuk om met elkaar wat te doen!

 

Een ander oud bestuurslid die achter de schermen nog zich inzet is Teus. Hij heeft een nieuwe algemene folder gemaakt. Het is mogelijk om in die folder een stukje tekst over je eigen groep te plaatsen zodat je een folder heb die naast een algemeen deel ook specifiek gericht is op de groep waar je deel van uit maakt. Coördinatoren die daar wat meer van willen weten kunnen contact opnemen met Teus, email kerfstok@vssm.eu

Binnenkort krijgt elk lid het concept verslag van de ALV die gehouden is op 9 april j.l. Het gaat dus om een concept verslag omdat het verslag pas definitief is als het tijdens een volgende ALV door de leden vastgesteld wordt. Mocht je, wanneer je de ALV bezocht heb, zaken missen of opmerkingen hebben stuur deze dan even naar Edwin info@vssm.eu  

Er zijn tijdens de afgelopen ALV best enkele essentiële besluiten genomen die de komende maanden uitgevoerd gaan worden. Door het concept verslag binnenkort al te verspreiden kunnen de leden die niet aanwezig waren bij de ALV kennis, nemen van wat er binnen de vereniging aan ontwikkelingen plaatst vindt.

Voor velen van ons breekt straks de vakantie aan. Veel plezier en kom veilig terug!

Groeten namens het bestuur

Ruud

voorzitter

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten