50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Fetlife en interactie VSSM

ODH logoIedereen die wat met Fetlife heeft zal het niet ontgaan zijn dat daar de afgelopen week heel wat over de VSSM geschreven is. Zowel in positieve als in negatieve zin.
De  discussie is ontstaan naar aanleiding van de bekendmaking van onze nieuwe locatie in Zaandam. Diegene die de discussie heeft opgestart maakte zich bezorgd over de betrouwbaarheid van deze locatie omdat deze in een recent verleden is gesloten door de politie en de gemeente. Men ging er vanuit dat wij contact hadden met de eigenaar van het pand, hetgeen niet het geval is. Ons aanspreekpunt is de nieuwe huurder die daar haar eigen bedrijf voert en een volledige vergunning heeft gekregen van de gemeente Zaandam.

 

Zoals het met alle discussies op Fetlife gaat waaiert zo’n discussie alle kanten uit en worden er zinnig dingen geroepen en soms ook dingen die de plank volledig misslaan.

Een van de stellingen  was dat de VSSM geen gebruik zou hoeven te maken van seksinrichtingen omdat de wet het toelaat feesten te houden zonder vergunning. Voor privéfeesten waar BDSM activiteiten worden ontplooid zal daar zeker een grond van waarheid inzitten. Omdat onze feesten voor iedereen toegankelijk zijn wordt dit al discutabel. De bijkomende moeilijkheidsfactor is ook nog eens dat elke gemeente, los van de richtlijnen van het ministerie, haar eigen beleid voert en last but not least, exploitanten blijken heel snel de interesse te verliezen als ze het woord BDSM horen uit angst voor imagoschade en omzetverlies. Zonder verder te veel op de discussie in te gaan moet wel aangegeven worden dat de voorstelling van zaken dat via een nog niet bestaande wet gemeenten min of meer te dwingen zijn vergunningen af te geven een leuke gedachte is maar de praktijk is echt anders.
Uiteraard zal het bestuur, voor zover mogelijk, op alle fronten het belang van haar leden behartigen en volledig open zijn over haar beslissingen. Alles wordt immers vastgelegd in notulen en het bestuur heeft verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering. Onze bestuursleden bezoeken regelmatig de VSSM party’s en staan daar altijd open voor vragen, ook van niet leden
Ons beleid is en zal blijven om mensen die vragen hebben persoonlijk te beantwoorden. Mochten er naar aanleiding van deze antwoorden discussies ontstaan in de media zullen wij in eerste instantie op deze site, lees binnen de vereniging, reageren en zullen het proberen te vermijden om discussies aan te gaan met grote groepen mensen op de sociale media. Ervaringen leren dat veel mensen dan van alles roepen zonder meestal enige verantwoordelijkheid op te pakken en daadwerkelijk de handen uit te steken. Dat maakt ook dat mee doen in discussies op de sociale media veel energie kost en meestal heel weinig oplevert. Wel zullen wij kijken naar de kritieken en waar nodig, deze meenemen in het constante veranderingsproces binnen onze vereniging. Uiteindelijk beslist de Algemene ledenvergadering over het beleid. Indien noodzakelijk zullen wij als bestuur natuurlijk wel een reactie geven op zaken die zich in de sociale media afspelen in de vorm van een soort eenmalige verklaring zoals wij dus deze week op Fetlife gedaan hebben.
Overigens mochten mensen nog tips hebben over locaties van welke aard dan ook in Brabant of over andere zaken van de vereniging, dan houden wij ons van harte aanbevolen.


Namens het bestuur de Voorzitter.