50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Op naar 2023

 Beste medewerkers, leden, bezoekers en ieder die dit leest

Nog even en wij stappen met elkaar 2023 in. De topper van het afgelopen jaar was zonder twijfel het (uitgestelde) feest rond ons 50-jarig bestaan. Wij hebben als bestuur veel enthousiaste reacties gehad. Velen vroegen of een dergelijk feest niet jaarlijks of tweejaarlijks gehouden kan worden. Het bestuur bekijkt dit en zal mogelijk een voorstel doen in de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2023.

Na de beperkingen die de corona pandemie met zich mee bracht stond het afgelopen jaar in het teken van de herstart. De vereniging is redelijk ongeschonden uit deze pandemie gekomen. Helaas heeft het ons wel locaties gekost maar er zijn er ook weer bij gekomen. Dat is voor ons een soort constante bron van zorg en aandacht maar dat hoort er nu eenmaal bij.

Ons palet van diverse groepen is dit jaar uitgebreid met een zgn. ABDL groep, de afkorting staat voor Adult Babys / Diaper Lovers.

Van een ernstig ziek lid en van een ander inmiddels overleden lid is hebben wij spullen gekregen die wij mochten verkopen als wij de opbrengst voor een specifiek doel binnen de vereniging zouden besteden. Tot op heden heeft dat ruim 1000 euro opgeleverd. Dit geld gaan wij besteden voor een nieuwe beurs- en voorlichtingsstand. Een lid van onze vereniging is al bezig met een ontwerp.

Er gebeurt veel binnen onze vereniging en gelukkig zijn de meeste dingen positief, de VSSM gaat dus met vertrouwen 2023 in.

Het bestuur en de medewerkers wensen iedereen fijne feestdagen en we hopen elkaar in 2023 weer in gezondheid te kunnen ontmoeten.

 

Ruud,

Voorzitter.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten