50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

huidige corona informatie mbt VSSM

Gewijzigde Corona beperkingen, wat betekent dat voor de VSSM?

Het klinkt mooi, we kunnen weer wat, maar zo simpel ligt het helaas niet.
Er zijn regionale en zelfs plaatselijke verschillen in interpretatie en handhaving.
Als bestuur hebben wij geprobeerd per locatie de mogelijkheden in beeld te brengen. Wij beseffen dat dit kwetsbaar is omdat regelgeving soms snel kan veranderen. Hou daarom de website in de gaten en/of meld je via de website aan (of, als je geen internet heb, via het verenigingsadres) voor de nieuwsbrief “De Speelruimte”. Het is niet doenlijk om van elke wijziging in het overheidsbeleid een bericht naar alle leden te versturen.

Er spelen diverse zaken:

In eerste instantie gaat het om de eigenaar/uitbater van de locatie. Deze moet aan de hand van de plaatselijke spelregels bekijken wat mogelijk en wenselijk is.

De coördinatoren van de groep zullen zelf moeten overwegen of zij hun taak tijdens deze coronacrisis kunnen en willen oppakken. De eigen gezondheid en eventuele risico’s zijn belangrijke afwegingen.

Als laatste zal het bestuur moeten kijken of onze activiteiten zich kunnen verenigen met de (nog steeds) beperkte mogelijkheden. Dit betekent dat het bestuur afhankelijk van de mogelijkheden die de locatie biedt en het advies van de coördinatoren de beslissing neemt of een locatie weer open kan onder de vlag van de VSSM.

Het eerste punt ligt buiten onze invloedssfeer. Voor de andere punten draagt het bestuur dus namens de vereniging de verantwoordelijkheid. Ook als de coördinatoren van een groep in overleg besluiten nog niet open te gaan, draagt het bestuur hiervoor verantwoordelijkheid. Vragen hierover kunnen uiteraard aan het bestuur gesteld worden.

In de samenleving zijn zeer tegengestelde meningen over de coronacrisis en de aanpak aanwezig. Ongetwijfeld zijn die verschillen ook binnen onze doelgroep aanwezig. Voor het bestuur zijn echter alleen de spelregels die de overheid stelt maatgevend. Wij hebben niet de deskundigheid om ons in de discussie van wel en niet goed te mengen. Wij gaan ervan uit dat ieder daar begrip voor heeft.

Hieronder geven wij, voor zover mogelijk, aan wat momenteel (begin juli 2020) de mogelijkheden per locatie zijn. Uiteraard kunnen deze mogelijkheden door overheidsmaatregelen onverwacht verruimd of beperkt worden. Dit betekent dat onderstaande informatie per locatie kan wijzigingen, houd daarom deze informatie regelmatig op de website in de gaten.

Nijmegen: AG, JG, Bark&Play, Mannengroep: blijft in elk geval dicht tot september

Sittard: blijft in elk geval dicht tot september

Utrecht: blijft in elk geval dicht tot september

Den Haag: er wordt op korte termijn gekeken of en onder welke voorwaarden deze locatie weer open kan, in elk geval niet in juli.

De Wilp: in de Wilpenhof is onze VSSM bijeenkomst ondergebracht bij een van hun eigen reguliere bijeenkomsten. De VSSM lift dus mee op hun beleid. Dit betekent dat, met inachtneming van bepaalde spelregels, de Wilpenhof aan de VSSM de mogelijkheid biedt weer mee te doen. Uiteraard doe je dit op eigen verantwoording, ook wat eventuele boetes aangaat als overheidsregels overtreden worden. De Wilpenhof gaat in juli weer open.