50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

ALV 2019

Beste leden,
 
We zitten weer in een nieuw jaar en een van de zaken die dan binnen de vereniging aan de orde komen is de “Algemene Ledenvergadering” (ALV).
Voor de vereniging is dit een belangrijk moment. Wij zijn met elkaar de vereniging maar elke groep heeft een grote mate van zelfstandigheid. Het is daarom goed om ten minste eens per jaar met elkaar van gedachten te wisselen over het afgelopen jaar en te kijken naar plannen voor dit jaar en de nabije toekomst. 
 
Uiteraard is het niet goed om suggesties en kritieken op te sparen voor een ALV want daar bewijzen wij de vereniging geen dienst mee. Dus heb je wat, laat het ons weten!
 
Tijdens de komende vergadering zal, naast de standaard verantwoording die het bestuur aflegt, met name ons vijftig-jarig lustrum centraal staan. Er zal een plan gepresenteerd worden, voorzien van een begroting waarin voldoende ruimte zit om richting ons lustrum, nog allerlei zaken aan te passen. Het plan is dus een soort raamwerk dat niet dichtgetimmerd is, ideeën zijn meer dan welkom maar ook handjes om ze te helpen uitvoeren. De begroting zal echter wel taakstellend zijn. Dit te presenteren plan is een samenwerking tussen de lustrum-werkgroep die bestaat uit leden vanuit verschillende groepen en het bestuur. Het bestuur als geheel maakt geen deel uit van de lustrum-werkgroep. Een van de bestuursleden is de verbindende schakel.
 
Wij hopen dat er veel leden aanwezig zullen zijn tijdens de ALV. De uitnodiging met concept-agenda voor de ALV 2019 welke op 6 april zal plaatsvinden, zal eind februari naar het bij ons bekende e-mailadres gestuurd worden. Het is altijd mogelijk dat er iets mis gaat of dat er een e-mailadres veranderd is. Als je voor half maart nog niets ontvangen hebt, benader dan s.v.p. even het secretariaat. De vergaderstukken als jaarverslag, lustrum-plan en de definitieve agenda zullen een week voor de ALV verzonden worden. 
 
Als je agendapunten hebt voor de ALV, dan moeten deze uiterlijk op 20 maart 2019 bij het bestuur binnen zijn, voorzien van minimaal 5 namen van andere leden die dat punt besproken willen hebben (zie artikel 7.3 van het Huishoudelijk Reglement) en graag voorzien van een toelichting wat je met het agendapunt wilt en wat de achtergrond is van het agendapunt. Het is de bedoeling dat wij dan daar iets van in de agenda opnemen.  Op deze wijze kunnen anderen daar vooraf eens over nadenken, wat de discussie en eventuele besluitvorming ten goede komt. 
 
Tijdens de ALV kunnen geen punten ingebracht worden waar een besluit over genomen moet worden, omdat de niet-aanwezige leden daar dan vooraf geen kennis van hebben kunnen nemen. 
 
Namens het bestuur,
 
Ruud

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten