50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

van de voorzitter, Juli 2017

Vakanties
De zomer is volop aangebroken en velen zijn met vakantie. Ook voor de coördinatoren geldt dat. Wij proberen echter alle groepen te laten draaien, zonder zomerstop dus. Dat kan betekenen dat een coördinator van bezoekende leden soms om wat ondersteuning zal vragen om eens bijvoorbeeld een aantal uren een bardienst te doen of aan de deur mensen welkom te heten en nieuwe mensen wat informatie te geven. Als bestuur hopen wij dat leden de bereidheid hebben om waar nodig een handje uit te steken. Zonder gezamenlijke inzet is er geen VSSM.

Coördinatoren pagina
In het besloten deel van deze website dat voor de coördinatoren en medewerkers bestemd is, gaat wat veranderen. In plaats van de “Zeepkist” komt daar een mogelijkheid om ideeën voor workshops en programma-activiteiten te plaatsen die je wel eens georganiseerd heb. Hierdoor kun je andere coördinatoren op ideeën brengen en misschien advies geven om iemand met een specifieke deskundigheid te vinden. Helaas hebben wij als vereniging geen budget om tijdens de reguliere bijeenkomsten activiteiten voor je groep te financieren. Een oplossing is misschien de fooienpot die de groep naar eigen inzicht kan besteden. Ook is er geen bezwaar om een potje op de bar te zetten voor een specifieke activiteit. Als er heel bijzondere activiteiten zijn buiten het reguliere om, is een vraag om enige ondersteuning vanuit het bestuur altijd een mogelijkheid maar de financiële reikwijdte van de vereniging is uiterst beperkt omdat er gekozen is voor een lage contributie. Er zijn geen vaste richtlijnen voor een aanvraag voor financiële ondersteuning, eenvoudig omdat zoals gezegd er weinig tot geen budget is. De afgelopen jaren is gekeken in hoeverre een dergelijke activiteit naast de reguliere activiteiten ligt en een bijzonder karakter heeft dat ook naar buiten toe voor de VSSM enige publiciteitswaarde geeft.

Voorlichting:
Zoals op de Algemene Ledenvergadering is besproken zijn wij als bestuur bezig om op de website meer voorlichtende teksten te plaatsen. Uiteindelijk zullen deze teksten gebundeld worden in een “Voorlichtings-Kerfstok”. Als bestuur weten wij ook niet alles, dus als je zelf een deskundigheid hebt die zou kunnen passen in de voorlichting op de website, dan zijn wij hier blij mee. Als je teksten van derden hebt die geschikt zouden kunnen zijn, ook dan zijn wij daar blij mee. Dan is het wel van belang dat er toestemming is om deze tekst, desgewenst met bronvermelding, te mogen plaatsen op de website en in de Voorlichtings-kerfstok. Uiteraard is het bestuur verantwoordelijk voor wat op de website verschijnt, dus zullen wij de tekst wel serieus bekijken. Als er reden zouden zijn om aanpassingen in de tekst te doen of als wij niet tot plaatsing over willen gaan dan zal uiteraard contact met je worden opgenomen om hier een oplossing voor te zoeken.

Iedereen een goede vakantie / zomer toegewenst,

Namens het bestuur,
Ruud
voorzitter

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten